POROVNANIE HOSTINGOVÝCH SLUŽIEB


Kapacitu priestoru, počet e-mailových schránok a počet databáz
je možné rozširovať podľa vašich potrieb. Viac informácií nájdete v objednávke alebo cenníku.


  VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI A CENA bez DPH / s DPH   MicroHosting MiniHosting StandardHosting NormalHosting ExtraHosting MaxiHosting
Aktivačný poplatok 0 0 0 0 0 0
Mesačný poplatok v Eur
Mesačný poplatok v Sk
1.00 / 1.20
30 / 36.20
1.66 / 1.99
50 / 60.00
2.49 / 2.99
75 / 90.10
4.98 / 5.98
150 / 180.20
7.64 / 9.17
230 / 276.30
12.95 / 15.54
390 / 468.20
Celkový diskový priestor * 300 MB 750 MB 2500 MB 7500 MB 15000 MB 75000 MB
Perióda zálohovania dát týždenne denne denne denne denne denne
Konektivita serverov SIX 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps
Garantovaná vysoka dostupnosť Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Záruka ochrany osobných údajov Áno Ano Áno Áno Áno Áno
Operačný systém Linux Linux Linux Linux Linux Linux
Plná podpora Windows klientov Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Bezplatná skúšobná prevádzka ** - 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace
Podpora - hotline, e-mail - 24 hodín 24 hodín 24 hodín 24 hodín 24 hodín
VLASTNOSTI WEBOVÉHO SERVERA MicroHosting MiniHosting StandardHosting NormalHosting ExtraHosting MaxiHostiing
Webový server Apache Apache Apache Apache Apache Apache
Disková kvóta pre web * Podľa služby Podľa služby Podľa služby Podľa služby Podľa služby Podľa služby
Max. počet súborov Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. veľkosť jedného súboru Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. veľkosť adresára Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Aktualizácia cez FTP / FTP TLS Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Aktualizácia cez WebFTP Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Aktualizácia cez WebFTP SSL Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Max. počet FTP účtov 1 1 2 5 80 100
Podpora skriptov PHP4 / PHP5 Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Odosielanie e-mailov cez PHP Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Štatistika návštevnosti stránky Áno Áno Áno Áno Áno Áno
HTML, XHTML, DHTML, XML Áno Áno Áno Áno Áno Áno
VRML, Flash, Javascript Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Podpora WAP (WML) Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Max. počet subdomén Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. počet doménových aliasov - *** - *** Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Knižnica hotových skriptov **** - *** - *** Áno Ano Ano Ano
Podpora .htaccess a mod_rewrite Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Automatické spúšťanie skriptov - - *** Áno Áno Áno Áno
Podpora SSI, CGI, Perl - - *** - *** Áno Áno Áno
Vlastné chybové stránky - - *** - *** Áno Áno Áno
Max. mesačný prenos dát SK Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. mesačný prenos dát zahr. 10 GB****** 20 GB****** 30 GB****** 50 GB****** 80 GB****** 100 GB******
HTTP logy servera - - - - Áno Áno
Podpora vlastného SSL certifikátu - - - - - Áno *****
VLASTNOSTI E-MAILOVÉHO SERVERA MicroHosting MiniHosting StandardHosting NormalHosting ExtraHosting MaxiHostiing
Počet schránok 1/ Neobmedzený 5/ Neobmedzený 15/ Neobmedzený 25/Neobmedzený 50/Neobmedzený Neobmedzený
Disková kvóta pre e-maily * Podľa služby Podľa služby Podľa služby Podľa služby Podľa služby Podľa služby
Počet aliasov ku schránkam Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. počet e-mailov v schránke Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. veľkosť jedného e-mailu Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. veľkosť jednej schránky Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
SMTP Áno Áno Áno Áno Áno Áno
POP3, POP3s (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno Áno Áno
IMAP, IMAPs (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Antivírusová ochrana Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Antispamová ochrana Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Autoodpovedač na došlú poštu Áno Áno Áno Áno Áno Áno
WebMail Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Práca s filtrami doručenej pošty Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Zmeny hesiel všetkých schránok Áno Áno Áno Áno Áno Áno
E-mailový doménový kôš - *** Áno Áno Áno Áno Áno
Rozhranie pre administraciáciu - Áno Áno Áno Áno Áno
Mailing list - Áno Áno Áno Áno Áno
Štatistika prijatej a odoslanej pošty - - - - - Áno
VLASTNOSTI DATABÁZOVÉHO SERVERA MicroHosting MiniHosting StandardHosting NormalHosting ExtraHosting MaxiHostiing
Podpora databázy MySQL 5 Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Max. počet databáz MySQL 0 1 2 3 5 10
Disková kvóta pre databázy * Podľa služby Podľa služby Podľa služby Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
phpMyAdmin Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Vzdialené MySQL pre pevnu IP - *** - *** - *** Áno Áno Áno


* Využívanie priestoru je monitorované a v prípade prekročenia objednanej kapacity budete na túto skutočnosť upozornený mailom, vaše maily alebo súbory nebudú odmietnuté ani pri prekročení vami objednanej kapacity
** V prípade uhradenia faktúry na 9 mesiacov budete využívať služby 12 mesiacov (záruka vrátenia peňazí pri zdôvodnení)
*** Možnosť doobjednať za cenu jednorázového poplatku 3,50 Eur.
**** Knižnica skriptov obsahuje počítadlo prístupov, fotogalériu a iné. (celý zoznam tu)
***** Potrebná vlastná IP adresa, bude účtovaná podľa cenníka správcu IP adries, umožňuje prístup cez https://[vasa domena]
****** Po prekročení limitu za každých ďalších začatých 100 GB 5 Eur bez DPH / mesiac.