DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


Overte si, či je Vami požadovaná doména voľná.Odporučte naše služby Vašim známym a obchodným partnerom
a získajte mesiace zadarmo!


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako sa aktualizujú www stránky?

Aktualizácia web stránok sa robí prostredníctvom FTP protokolu (prácu s FTP protokolom umožňuje viacero programov, napr. Windows Commander alebo priamo Internet Explorer). Po objednaní našich služieb Vám zašleme údaje potrebné pre prihlásenie sa.  Pri aktualizácii už existujúcej stránky musíte (po pripojení sa pomocou FTP protokolu) vymazať zo zobrazeného adresára všetky súbory, ktoré chcete aktualizovať. (Súbory sa totiž automaticky nepremazávajú, a to ani v tom prípade, že do zobrazeného adresára chcete nakopírovať súbory s rovnakým menom.) Potom do tohto adresára nakopírujete aktuálnu verziu súborov.

(späť)

Aký je postup pre umiestnenie www stránok?

Stačí sa pripojiť pomocou FTP protokolu a do adresára www skopírovať Vaše www stránky. Pravidlá, ktoré treba dodržať, sú popísané v odpovedi k nasledujúcej otázke. Po objednaní našich služieb Vám zašleme údaje potrebné pre prihlásenie sa.

(späť)

Sú nejaké pravidlá alebo obmedzenia, ktorými sa treba riadiť pri umiestňovaní www stránok?

 1. V adresári si musíte vytvoriť jeden súbor s názvom index.html (alebo index.htm, index.shtml, index.php, index.php4, index.php3, index.phtml).
 2. Pri pomenovávaní súborov je dôležité, či používate malé alebo veľké písmená - operačný systém je tzv. case sensitive.
 3. Ak kopírujete textové súbory alebo skripty (html, php, ...) zvoľte textový režim prenosu, ak kopírujete iné (binárne) súbory zvoľte binárny režim prenosu. Väčšina FTP klientov však vie rozoznať typ súboru podľa koncovky a nastaví automaticky potrebný režim prenosu.

(späť)

Ako nastaviť poštového klienta?

 • Adresa prichádzajúcej pošty POP3: mail.vašadomena.sk (.com,...)
 • Adresa odchádzajúcej pošty SMTP: mail.vašadomena.sk (.com,...)
 • Na iPad-och, iPhone-och a Mac-och treba nastaviť IMAP prefix na "INBOX"
 • Ako nastaviť Outlook 2016 »

(späť)

Je možné čítať a odosielať poštu cez www rozhranie (webmail)?

Áno. Pripojte sa cez webbrowser na adresu https://vašadomena.sk/mail. Ako meno uveďte celú mailovú adresu, z ktorej chcete čítať poštu (musí byť adresa užívateľa, nie alias) a uveďte príslušné heslo k danému užívateľovi.

(späť)

Ako sa administruje pošta (e-mailové schránky)?

Administrácia mailov sa vykonáva prostredníctvom užívateľa postmaster@vasadomena.sk (com,net).
Prístupové kontá pre administráciu ste obdržali po zriadení služieb.

POSTUP pre administráciu pošty:

 1. Prihláste sa do webmailu.
  Užívateľ: postmaster@vasadomena.sk (com,net)
  Heslo: heslo pre postmastera
 2. Zvoľte položku Admin a prihláste sa do rozhrania pre administráciu mailov pre Vašu doménu:
  Prihlasovacie meno: postmaster
  Doména: uveďte názov Vašej domény, napr. domena.sk
  Heslo: heslo pre postmastera
  Kliknite na tlačidlo Prihlásiť.
 3. Prihlásili ste sa do aministrátorského rozhrania. V rámci položky Poštové účty máte zoznam Vašich mailových schránok, resp. môžete vytvárať nové mailové schránky. Zvoľte položku Zmeň užívateľa a po otvorení užívateľa môžete meniť nastavenia konkrétneho užívateľa.
  Poznámka: Užívateľ, pri ktorom zakliknete položku Prevezmi všetky účty bude slúžiť ako doménový kôš.
  Po úprave hesiel sa vráťte do Hlavného menu.
 4. V prípade potreby urobte nastavenia aliasov pre Vaše mailové adresy. Na tento účel slúži položka Presmerovania v rámci Hlavného menu. Tu môžete pridávať nové aliasy (presmerovania) pre Vaše mailové adresy, resp. upraviť alebo odstrániť už existujúce aliasy. Správa aliasov sa vždy realizuje cez túto položku.

(späť)

Ako možno zmeniť heslo pre e-mailovú schránku?

 1. Podrobný postup pre zmenu hesla v PDF dokumente nájdete TU
 2. Užívateľ sa prihlási do webmailu na adrese https://www.awd.sk/mail
 3. V pravom hornom rohu klikne na položku Admin
 4. Otvorí sa prihlasovacie okno do administrácie užívateľovej schránky. Ako Užívateľský účet uvedie čast názvu spravovanej mailovej schránky pred @ napr. pri účte peter@domena.sk sa ako užívateľský účet uvedie len peter.) Zadá sa príslušné heslo daného užívateľa.
 5. Otvorí sa okno pre administráciu nastavení výlučne daného užívateľa. Tu si môže užívateľ zmeniť heslo. Pre zmenu hesla je potrebné zadať a potvrdiť nové heslo.

(späť)

Ako preposielať poštu do inej poštovej schránky?

 1. Užívateľ sa prihlási do webmailu na adrese https://www.awd.sk/mail
 2. V pravom hornom rohu klikne na položku Admin
 3. Otvorí sa prihlasovacie okno do administrácie užívateľovej schránky. Ako Užívateľský účet uvedie čast názvu spravovanej mailovej schránky pred @ napr. pri účte peter@domena.sk sa ako užívateľský účet uvedie len peter.) Ako meno domény sa uvedie Vaša doména (pri účte peter@domena.sk sa uvedie domena.sk). Zadá sa príslušné heslo daného užívateľa.
 4. Otvorí sa okno pre administráciu nastavení daného užívateľa. Zaškrtnite položku Preposlať poštu na a v príslušnom poli uveďte názov poštovej schránky, do ktorej má byť pošta preposielaná.
  V prípade, ak si prajete poštu preposlať bez uloženia kópie na servri, stlačte tlačidlo Zmeň užívateľ. Nastavenie je urobené.
  V prípade, ak si prajete ukladať pre preposlaním kópiu pošty, zaškrtnite pole Povoľ uloženie kópie a preposlanie, stlačte tlačidlo Zmeň užívateľ. Nastavenie je urobené.

  Preposielanie pošty pre ľubovoľnú poštovú schránku možno nastaviť aj cez administrátorské konto postmaster, po otvorení nastavení konkrétnej schránky.

(späť)

Ako nastaviť automatickú odpoveď v čase neprítomnosti?

 1. Podrobný postup pre nastavenie automatickej odpovede pre Vašu emailovú schránku v čase Vašej neprítomnosti nájdete TU »

(späť)

Ako sa administruje databáza?

Administráciu databázy nájdete na adrese https://vašadomena.sk/phpMyAdmin, resp. https://e-web.sk/phpMyAdmin. Prístupové heslo do databázy Vám zašleme pri založení databázy.

(späť)

Na akej adrese je štatistika prístupov?

Štatistiku prístupov pre Vašu doménu nájdete na adrese http://www.vasadomena.sk/stat.
Do štatistiky sa prihlásite prístupovými kontami pre FTP. Na požiadanie štatistiku odheslujeme, t.j. prístup do štatistík potom bude možný bez prihlásenia.

(späť)

Ako často sa aktualizuje štatistika prístupov?

Štatistika prístupov sa aktualizuje 1x denne (v noci).

(späť)

Sú nejaké pravidlá pre tvorbu mena domény?

Pre tvorbu mena domény je niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré sú platné viac menej pre všetky domény:

 • V názve domény možno používať len písmená (bez diakritických znamienok), čísla alebo rozdeľovník. Rozdeľovníkom nemôže začínať, ani končiť meno domény.
 • Meno domény musí obsahovať najmenej 2 znaky (sk domény) alebo 3 znaky (zahraničné domény - napr. com, net, org...) a maximálne 64 znakov. Väčšina webbrowserov však podporuje len 26 znakov, takže neodporúčame prekročiť tento rozsah znakov v mene domény. Dlhé mena domén majú viacero nevýhod: sú ťažko zapamätateľné, zdĺhavo sa zadávajú. Treba si uvedomiť aj to, že meno domény sa používa aj v e-mailovej adrese. Čím jednoduchšie a stručnejšie, tým lepšie.
 • Meno domény sa nesmie zhodovať s trojpísmenovou alebo dvojpísmenovou TLD (napr. com, sk, gov, net, org a pod.).
 • V mene domény je zbytočné rozlišovať veľké a malé písmená, lebo štandardné systémy internetu ich nerozlišujú. Takže názov napr. Domena je zhodny s nazvom domena.
 • Meno domény nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam, alebo obsahovať slová, ktorých použitie je v rozpore so zásadami slušnosti a morálky.
 • Za neprípustné sa považuje aj použitie slova, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva SR, medzinárodnej ochrannej známky chránenej pre územie SR, všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu, pokiaľ nie ste držiteľom alebo užívateľom tejto ochrannej známky.

(späť)

Musim si objednat s hostingovými službami aj doménové meno?

Nie, ak už doménové meno vlastníte. Ročné náklady na prevádzku vlastnej domény pozostávajú z poplatku za doménové meno + poplatok za hostingové služby. Poplatok za doménové meno zákazník platí svojmu registrátorovi a tento poplatok odvádza centrálnemu správcovi domén. Ak si .sk doménu objednáte u nás, staneme sa vasim registrátorom a vy sa stanete vlastníkom domény. Proces registrácie prvej .sk domény trvá určitú dobu (1-5 dní). Ak vám iný registrátor slúbi, že vám doménu zaregistruje okamžite, nestanete sa vlastníkom tejto .sk domény a v budúcnosti nebudete mať žiadne právo s ňou nakladať. Ak už ste vlastníkom aspoň jednej .sk domény, tak registrácia a sfunkčnenie ďalšej trvá rádovo 1-2 hodiny. Firma AWD Systems s.r.o. vždy registruje všetky domény na zákazníkov.

(späť)

.sk domény

Náš identifikátor pre registráciu .sk domén je
RAHO-0001.

Nastavenie pošty:

Prichádzajúca pošta POP3/IMAP: mail.vasadomena.sk (.com,...)
Odchádzajúca pošta SMTP: mail.vasadomena.sk (.com,...)

Webmail:

Prihlásenie do Webmailu

PhpMyAdmin:

Prihlásenie do PhpMyAdminu

Hot-line:

e-mail: info@awd.sk
mobil: 0903 424 296

© 2014 - 2018 AWD Systems s. r. o., 0903 424 296, info@awd.sk

Last modified: 27.11.2018